Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje
 

 


                                      

 

                                                         Witamy na oficjalnej stronie internetowej
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu istnieje od 2011 r.
Powstała w wyniku połączenia trzech WKU istniejących
wcześniej w Poznaniu.
Wojskowy Komendant Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej
w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.
WKU w Poznaniu bezpośrednio podlega  pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu.
 

  "CZASEM NIEWIDICZNI. ZAWSZE OBECNI"


"WOJSKO POLSKIE - TWOJA ARMI@"